Peter Hoedemakers is de vertrouwenscontactpersoon (VCP) binnen Rugbyclub Eindhoven
De vertrouwenscontactpersoon stimuleert het creëren van een veilige sportomgeving. Denk bijvoorbeeld aan het voorkomen van pesten, bedreiging, discriminatie, seksuele intimidatie of wat voor jou valt onder ongewenst, ongepast gedrag. De VCP is er voor alle sporters, ouders van sporters, trainers, leiders, vrijwilligers, bestuurders en toeschouwers. Kortom, voor iedereen die zich betrokken voelt bij de vereniging, van jong tot oud.

Deze persoon is bereikbaar voor iedereen die bij de vereniging betrokken is, en kiest geen kant bij incidenten. De VCP is géén hulpverlener en doet bij incidenten géén onderzoek in de vereniging. Een Vertrouwenscontactpersoon luistert, denkt mee en kent het sportnetwerk. Daarmee is deze rol een welkome aanvulling op de taken van het bestuur.

Het mooiste is het wanneer je problemen die je binnen de vereniging tegenkomt, zelf of samen met een lid of teamgenoot op kunt lossen, maar wat als dat niet zo is? Als je niet weet wat je eraan kunt doen? Blijf hier dan niet mee rondlopen, maar praat er (in vertrouwen) over met de VCP van de vereniging.

Trust Person

Hallo,
Ik ben Peter Hoedemakers. Na jaren gespeeld te hebben en verschillende vrijwilligersfuncties binnen onze mooie club vervuld te hebben, heb ik mijn rugbyschoenen aan de wilgen gehangen. Het bestuur heeft me gevraagd VCP te zijn voor onze club.

Als VCP is het mijn taak actief bij te dragen aan een veilig sportklimaat. Dit doe ik door beleid op sociale veiligheid voor te leggen aan het bestuur en beschikbaar te zijn voor iedereen die betrokken is bij RCE.

Mocht er iets spelen waar je mee zit of waar je met me over wil praten dan kun je me bereiken via vcp@rugbyclubeindhoven.nl. Ik zal contact met je opnemen om een afspraak te maken. Je mag me natuurlijk ook altijd direct aanspreken op de club.

0vale groet,
Peter Hoedemakers
vcp@rugbyclubeindhoven.nl

Voor meer informatie en contactpersonen van de Nederlandse Rugby Bond (Rugby Nederland) en de landelijke organisatie Centrum Veilige sport:

Bond, Rugby Nederland
Eric Hammacher

vc@rugby.nl Rugby Nederland VCP

Landelijk, Centrum Veilige Sport

www.centrumveiligesport.nl 0900-2025590